İçeriğe geç

Etiket: rl

Toplumcu anarşizm Nedir

Toplumcu Anarşizm Nedir? Toplumcu anarşizm, insanların özgürlüğüne ve özgürlüklerine saygılı, hiyerarşik olmayan toplumlarda yaşamaya çalışan bir akımdır. Toplumcu anarşizm özgürlükçü, anti-kapitalist, anti-sömürücü, anti-patriyarkal ve özgürlükçü bir felsefeyi savunur. Toplumcu anarşizm, özgürlükçü bir toplumun kurulmasını ve devlet gücünün reddedilmesini öngörür. Toplumcu anarşizm, devletin gücünü ve baskısını önlemek için kendiliğinden örgütlenen küçük topluluklar ve kolektifleri savunur. Bu örgütlenme hareketi, toplumsal hareketler için örgütlenmeyi, özgürlükçü yönetim biçimlerini, özgürlükçü kolektifleri ve ekonomik özgürlükleri savunur. Toplumcu anarşizm, insan hak ve özgürlüklerinin savunulmasına odaklanır. İnsan haklarının korunması ve özgürlüklerin artırılması için, özgürlükçü toplulukların, kolektiflerin ve sivil hareketlerin inşasını destekler. Aynı zamanda kişisel özgürlüklere önem veren toplumcu…

Yorum Bırak

Anglo Sakson yönetim nedir

Anglo Sakson Yönetim: Bir Tanım ve İnceleme Ana Tanım Anglo-Sakson yönetim, modern çağda özellikle İngiliz ve Amerikan gibi Avrupa kökenli toplumların yönetim anlayışının bir özetidir. Bu yönetim anlayışının temel özelliği, hukukun üstünlüğüne, siyasi ve ekonomik özgürlüklere, kişisel hak ve özgürlüklere, sınırların korunmasına ve hakkaniyetli bir ekonomiye olan öncelikli önem vermesidir. Anglo-Sakson yönetim anlayışının kökeni, Orta Çağ’ın İngiltere’sinde ortaya çıkan geleneksel İngiliz Hukuku olan Common Law’dur. Hukukun Üstünlüğü Anglo-Sakson yönetim anlayışının önemli bir özelliği, hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğü, ülkede yasaların yürürlükte olduğu anlamına gelir ve hükümetin yasalara uymasının gerektiğini vurgular. Hukukun üstünlüğü, yasaların yürürlükte olduğu anlamına gelir ve hükümetin anayasaya uymasını…

Yorum Bırak